Mer politiskt korrekt skulle säkert rubriken varit en annan. Men, jag har varken lust att spela det politiskt korrekta spelet, ej heller negligera, fördunkla eller förminska den verklighet som spelar ut sig. För saken är den att när vi tar en liten närmare titt på hela spektaklet så är det åt helvete. Att påstå något annat är en direkt förnekelse. 

Låt oss titta närmare på några faktiska omständigheter.

  • Sett till den statistiska överdödligheten motsvarar denna ”pandemi” en medelsvår säsongsinfluensa.
  • Under 2000-talet ligger överdödligheten för år 2020 på 13:e plats!
  • Medelåldern för döda med covid-19 i Sverige är över 80 år. Medianåldern är 84 år.
  • Nedstängningar i syfte att minska smittspridningen av covid-19 saknar evidens. Länder som Italien, Spanien och Storbritannien vittnar om detta då de haft betydligt högre smittspridning än Sverige trots hårda nedstängningar.
  • Pandemilagen drevs igenom utan ordentlig genomlysning.
  • Enligt vetenskapliga studier har fler människor världen över avlidit på grund av restriktionerna än av covid-19.
  • De finns inga belägg som säger att vaccinerade människor inte kan bli smittade och därmed inte föra smittan vidare.

Lägg därtill att vaccinet enbart har prövats i 9 månader då det krävs 3-10 år av testresultat för att ett vaccin ska räknas som vetenskapligt beprövat. Det finns med andra ord ingen vetskap om de långsiktiga biverkningarna och skadorna. Läkemedelsbolagen har en kraftigt korrumperad historik, de har förhandlat sig till ansvarsimmunitet och en del av läkemedelsföretagen håller inte gällande avtal. Med mera, med mera. Listan kan göras lång.

Inte vid ett enda tillfälle har regeringen talat om de faktiska konsekvenserna som restriktionerna medför. Uppskjuten vård, bristande skolnärvaro och undervisning, fysisk inaktivitet, isolering, psykisk ohälsa, försämrad framtida folkhälsa, arbetslöshet och konkurser är uppenbarligen inte aktuellt att informera om. Istället läggs fokus på ytterligare restriktioner och som grädde på moset kalkylerar digitaliseringsminister, Anders Ygeman, på ett vaccinationspass. På frågan om vaccinationspasset skulle kunna medföra någon form av diskriminering svarar Ygeman.
– Väljer du att inte vaccinera dig, med ökad risk att du sprider en dödlig sjukdom, det är ju över 13 000 som dött i covid-19 i Sverige, kommer du inte kunna göra samma sak vid samma tidpunkt.

Men andra ord, ingen kan tvinga dig att ta sprutan men det får konsekvenser om du inte gör det. Detta är det så kallade ”fria valet”. Anders Ygeman påstår, likt Aftonbladet, Expressen med många fler, att över 13000 dött i covid-19. Det är en högst fabricerad siffra eftersom det är en bokförd dödsstatistik MED covid-19 och inte av. Det spelar heller ingen roll för Ygeman att det inte finns någon dokumenterad grund för att vaccinationen skulle dämpa smittspridningen. Så fritt fram för vidare polariserade kontrollmekanismer hur grund- och vettlöst det än må vara. 

Är detta en väg för människan att gå? Öppnar detta synsätt för ett konstruktivt växande? För det människor närmare varandra? Leder det till en ökad individuell förståelse och kollektivt samförstånd? Tänk om det inte alls är avsikten! Måhända finns det helt andra motiv och syften som premieras. Kanske är det så.