Svensken är för fet-
socialministern vidtar omedelbara åtgärder

Svensken är så fet att det inte är lönt att sänka gränsvärdet för när fetma är farligt vid covid-19. Detta uppgav Socialstyrelsen på gårdagens presskonferens.

Mycket talar för att övervikt och fetma ökar risken för att bli svårt sjuk av covid-19. I dag går gränsen för när covid-19 ska anses som extra farligt vid ett kroppsmasseindex (BMI) på 40, det vill säga vid extrem fetma. Forskning talar dock för att gränsen bör sänkas, åtminstone till ett BMI på 30, närmare bestämt där gränsen för fetma går. Men en sådan sänkning skulle vara verkningslös. Orsak? Svensken är för fet. Det säger statschefläkare Thomas Lindén på Socialstyrelsen, som konstaterade att ”halva befolkningen” skulle omfattas av de nya riktlinjerna.

Dessutom påpekar han att riskökningen är successiv. Det finns alltså ingen skarp gräns för när övervikt och fetma är farligt vid covid-19. Ju tjockare du är, desto större är riskökningen. Vidare meddelar han att den skenande fetmapandemin inte enbart är ett samhällsproblem i stort, fetman är även den överlägset största belastningen för sjukvården.

Socialministern satte fastlagsbullen i vrångstrupen
När socialministern, Lena Ingeborg Hallengren, nåddes av denna akuta information satte hon bokstavligen fastlagsbullen i vrångstrupen och tog till omedelbara åtgärder.

Tillsammans med digitaliseringsministern, Anders Ingvar Ygeman, satte de punkt för frosseriet i Rosenbad och utkristalliserade ett åtgärdspaket, en så kallad fetmalag med tillhörande restriktioner. Fetmalagen börjar gälla från och med den 1 juli 2021 och dess nuvarande fastställda punkter är:

  • Gravt feta (BMI <40) sätts omedelbart i karantän. En god man utses och utför matleverans samt övervakar kaloriintag om max 400 kalorier/dag. Denna kategori får ej tillträde till sjukvård förrän de kvalificerat sig för den feta gruppen. Utöver dessa restriktioner skall personer i denna grupp genomföra ”52 Weeks of Hell”!
  • Feta (BMI 30-39.9) får besöka livsmedelsaffärer en gång/månad. En god man utses för att inhandla vid resterande tillfällen. Max kaloriintag är satt till 600 kalorier/dag. Den feta kategorin får ej åka privata fordon, ej heller använda lokaltrafiken. Detta ur miljöhänseende då en massivt ökad bränsleförbrukning medför lavinartade koldioxidutsläpp. Vidare får de i undantagsfall, i mån av plats samt om sjukhuspersonalen är vid gott humör en ytterst begränsad sjukvård. Utöver dessa restriktioner skall personer i denna grupp genomföra ”26 Weeks of Hell”!
  • Överviktiga (BMI 25-29.9) får besöka livsmedelsaffärer en gång/vecka. Max kaloriintag är satt till 800 kalorier/dag. Denna kategori får åka privat, dock med ett påslag på fordonsskatten med 3000 kr/år. Kollektivtrafiken är restriktionsbefriad och bör ses som en bonus. De överviktiga får begränsat tillträde inom sjukvården. Regeln ”Sist in, först ut!” tillämpas vilket innebär att en normalviktig alltid har förtur. Personer i gruppen överviktiga slipper ”Weeks of Hell”, däremot ska de vara medvetna om att det blir ett helvete utifall de närmar sig gruppen feta.

Vidare och gällande för samtliga grupper
All matinhandling skall göras via en så kallad kaloriscanner som Anders Ingvar Ygeman för närvarande skissar på. Scannern avläses av personal på vårdcentralen en gång/vecka. Om kaloriintaget överskrids utfärdas böter på mellan 3000 kr – 5000 kr beroende på grad av överträdelse. Varje medlem, oberoende av grupp, skall sätta upp en övervakningskamera i köket för att minimera risken för småätande. Videon skickas till Folkhälsomyndigheten en gång/månad för granskning.

Ytterligare kommer det att utfärdas ett fetmaintyg som skall kunna uppvisas om polis eller ordningsvakt undrar vilken grupp vederbörande tillhör. Resor utanför nationens gränser är under inga som helst omständigheter tillåtna!

”Det var ju inte direkt igår jag sprang Lidingöloppet”
Nuvarande statsminister, Stefan Löfvén, backar upp sina partikamrater och den kommande lagen till 100 % även om han inser att det blir en kraftmätning å det grövsta.
– Det handlar om att ta ansvar fullt ut, om att ta ansvar fullt ut, om att ansvar fullt ut! Givetvis gäller det även att, i dubbel bemärkelse, dra åt svångremmen med besked, säger Löfvén.

Forne statsminister, Göran Persson, är inte lika optimistisk men är på det klara med det rådande allvaret.
– Det blir blod, svett och tårar det närmsta året. Det var ju inte direkt igår jag sprang Lidingöloppet, muttrar Persson.

Huruvida fetmalagen omfattar socialministern själv, tillika digitaliseringsministern, råder det fortfarande tvivel om. ”Mitt BMI är mitt BMI och inte ditt BMI”, avslutar Hallengren syrligt.