I förordet till teaterpjäsen Ett Drömspel skriver August Strindberg:

”Tid och rum existerar icke; på en obetydlig verklighetsbakgrund spinner inbillningen ut och väver nya mönster; en blandning av minnen, upplevelser, fria påhitt, orimligheter och improvisationer. Personerna klyvas, fördubblas, dunsta av, förtätas, flyta ut, samlas. Men ett medvetande står över alla, det är drömmarens; för det finns inga hemligheter, ingen konsekvens, inga skrupler, ingen lag.”

Att Strindberg var influerad av Shakespeare råder det inget tvivel om. Att dessa två herrar var djupa tänkare kan vi också vara överens om. Båda antydde i sina texter att den tillvaro som vi människor lever i är en dröm, en illusion, ett drama.

Shakespeare skrev en pjäs, Mycket väsen för ingenting, som sammanfattar dramat på ett mästerligt vis. Det är en klassisk ”kärlekstrasselkomedi” med ingredienser som förnekelse, otrohet och konspirationer. Det hela slutar dock lyckligt med konstaterandet ”mycket väsen för ingenting”.

Men visste Shakespeare att det mänskliga dramat var just … ett drama? Visste Strindberg att tid och rum existerar icke? Eller är det bara teorier? Vi kommer inte att få visshet kring detta, men jag vågar påstå att poeterna var något stort på spåren.

”Inled oss icke i frestelse”, står det i Bibeln. Kursens tolkning är att vi ska inse våra misstag och välja att ge upp dem genom att följa den Helige Andes vägledning. Det är emellertid lätt att gå in i fällan att tro att vi vet vad ett misstag är. Att tro är inte detsamma som att veta. Däremot har vi fått lära oss att ett misstag är detsamma som en trosföreställning. Hur kan vi då veta något om någonting om vi tror att vi vet?

Rök den i din andliga pipa.