Studie i ledarskap

2014-02-04

”Sage” © Hell of a Ride Photography

LAILA: Vad är skillnaden mellan högmod och styrka? Och vad är verkligt ledarskap?

NIKLAS: Det finns många exempel på chefer och idrottsledare som ser ut att ha ett tydligt förankrat ledarskap, men om vi skrapar lite grann på ytan och tittar bakom fasaden, ser vi en grundläggande ihålighet. Fortsätt läsa →

Att dela är att leva

2014-01-30

LAILA: Vill du bli känd?

NIKLAS: Ja, men vi behöver nog precisera vad kändisskap innebär. Det betyder inte att jag vill vara förmer än någon annan eller hamna högt upp i rangordningen. Däremot har jag en önskan att beröra många människor med något som är av värde.Fortsätt läsa →

En väg kantad av mirakler

2013-10-24

LAILA: Målet med Kursen är att lära känna sig själv, eller åter känna sig själv. Återkänna sig själv, helt enkelt. Syftet är att ta bort blockeringarna som står i vägen för denna upplevelse och medlet är förlåtelse.

Men på vilket sätt hänger det här ihop? Och hur kommer miraklerna in i bilden?Fortsätt läsa →

Verklig välfärd

2013-04-17

”Welfare” © Hell of a Ride Photography

NIKLAS: Det som är absolut kan inte inrymma några tvivel. Det kan inte finnas ett uns av skillnad, motsättningar, funderingar eller frågor. Är det absolut så är det absolut. Är det konstant så är det konstant. Är det evigt så är det evigt. Det absoluta är inte uppdelat i tid. Det finns inga glapp.Fortsätt läsa →

Lämna landet lagom

2013-03-25 

NIKLAS: Jag tycker mycket om att möta människor med eld i blicken. Det är spännande att interagera med någon som är så passionerad kring ett ämne att hela deras väsen säger ”det här är så jävla intressant att jag brinner upp!”

Man kan inte gå runt på halvfart här i livet. Med halvfart menar jag känslan av att allting bara är okej – sinnelaget är blekgrått och mulet. Det är bara lagom. Men det finns ju inget liv i landet lagom!Fortsätt läsa →

Du kan flyga, var inte rädd

2013-01-30:2

NIKLAS: Ibland känner jag stor uppgivenhet. Min upplevelse är att jag inte hörs som jag önskar att bli hörd. Det är oerhört frustrerande att ha en teoretisk förståelse av Kursen utan att veta hur jag ska använda den.

Jag vill så gärna dela med mig av det jag ser! Vilka steg tar jag? Vilka ord använder jag? Vad är min riktning? Hur ska jag hantera min dag? Jag hör inte vägledning på ett konkret sätt.Fortsätt läsa →

Några ord om fördomar

2013-01-30:1

NIKLAS: Är det inte dags att vi människor börjar ifrågasätta vår dubbeltydiga kommunikation? Jag kanske ger dig en eloge för något som du har gjort. Jag kanske ger en komplimang till någon som har en snygg frisyr eller fina kläder. Men varför gödslar vi med den sortens lovprisning? För vad?Fortsätt läsa →

Vad är karma?

2013-01-20

LAILA: Hur skulle du beskriva karma?

NIKLAS: För många har begreppet en negativ klang eftersom det ofta förknippas med skuld och vedergällning: Jag har gjort hemska saker som jag behöver sona för. Skulden är verklig och jag måste betala ett pris för att frikännasKursen tar det ytterligare ett steg. Den säger att du har en tro om att vara skyldig, ovärdig och otillräcklig, och denna tro kommer du att bevittna i världen.Fortsätt läsa →

Kvantfysisk chock

2013-01-06

NIKLAS: Nuförtiden finns det inte så mycket som jag vet någonting om. Men jag vet ett och annat om hur vårt gjorda tankesystem fungerar. Jag ser dess komplexitet och samtidigt dess enkelhet. Jag ser dess inlindade övertygelser och föreställningar. Jag vet vilka känslouttryck som kommer av att tro på det. Jag förstår vilka skenbara effekter denna tro har, därför vet jag vad den enda psykoterapin är.Fortsätt läsa →

Acceptera din oskuld

2012-12-16

LAILA: Ingenting verkligt kan hotas. Ingenting overkligt existerar. Häri ligger Guds frid. Så står det i Kursen. Men vad är verkligt? Vad är sant?

NIKLAS: Tja … glädje är sant!

LAILA: Det är riktigt. Sann glädje kan inte hotas. Men vad är overkligt?

NIKLAS: Det jag tror kan hotas.Fortsätt läsa →