Niklas

WELCOME

TO A LIFE OF  MASTERY

OM NIKLAS

Jag vet ingenting i en teori eller i en hypotes eller i något världsligt logiskt resonemang. Jag kan endast vara fullkomligt viss i en upplevelse.

Låt oss titta närmare på den grundläggande tankegången om att finna mening. Alla människor vill uppleva någonting som känns meningsfullt och som betyder något. För att bli nöjda och tillfredsställda spaltar vi upp en massa saker från det dagliga livet som vi tror ska vara meningsfulla och betydelsefulla för oss.


Men förr eller senare, i tiden, så måste vi komma dithän där det inte blir riktigt hållbart. Och när det inte blir riktigt hållbart så måste det finnas ett alternativ.


Vårt alternativ har varit En Kurs i Mirakler. Dess innehåll har lett till att vi har ifrågasatt allt vi gör; varför vi gör det, vilket syfte det har, vilken funktion det har för oss. Vi har tittat på alla tankegångar och allt som vi har investerat i, men vi fann ingen riktig mening där eftersom de var obeständiga.


Kursen är fylld med tankegångar som har bra effekt eftersom de känns sanna. De känns logiska. Vad de berättar, är att det är jag som har valt att tro på någonting som gör att min upplevelse är på ett visst sätt. Men när jag för orsaken tillbaka till mitt sinne börjar jag vandra en ny väg där nya tankegångar successivt lärs in samtidigt som gamla mönster lärs av. Jag får ett helt annat perspektiv.


Detta är det perspektiv jag vill dela med mig av.

2019 © Hell of a Ride

Website design: Laila Langö


+46 (0) 76-24 75 005 |contact@hellofaride.org