Laila

WELCOME

TO A LIFE OF  ACTION

OM LAILA

Tiden är inne till att ge din brinnande iver ett uttryck. Du kan ändå inte hålla igen den. Gör det inte för att du måste eller borde, utan för att du vill.

Hur skulle det vara att vakna en dag utan fruktan, utan ångest? För drygt tio år sedan hörde jag denna fråga, och den väckte något i mig som det är svårt att sätta ord på. Där och då bestämde jag mig för att resten av mitt jordeliv skulle handla om att ta reda på svaret. Kravet? Att det skulle levereras som tveklös upplevelse, inte högtravande teori.


Frågan blev en stark katalysator för något som endast kan kallas ett uppvaknande. Via ett antal olika visdomsläror och många timmar på hårda meditationskuddar leddes jag till min andliga hemvist: En Kurs i Mirakler. Det är ett psykoterapeutiskt verk som syftar till att lyfta tankemässiga blockeringar; att lära känna sig själv genom relationer. Niklas och jag har praktiserat dessa principer under många år, och jag vill påstå att vi har kört all in.


Alla människor bär på mentalt skräp som behöver rensas ut. Det finns inga undantag. Tillvägagångssättet är ytterst individuellt, men slutmålet är alltid detsamma: sinnesfrid. Det är när vi släpper taget om gamla föreställningar som sinnets potential får utrymme att uttrycka sig fullt ut.


Musik och rörelse ligger i centrum av allt mitt arbete, vare sig jag antar rollen som körledare, friskvårdskonsult eller tankevägledare. Jag har en brinnande iver att se människor växa och hitta sin egen väg. För mig är det glädje.

2019 © Hell of a Ride

Website design: Laila Langö


+46 (0) 76-24 75 005 |contact@hellofaride.org